راهسازی

اجرای قالب لغزنده سیلو


 


برچسب‌ها: قالب لغزنده, سیلو

تاريخ : جمعه ۶ تیر۱۳۹۳ | 10:43 | نويسنده : محسن تیموری |

Concrete girder installation


 


برچسب‌ها: Concrete girder

تاريخ : پنجشنبه ۵ تیر۱۳۹۳ | 16:48 | نويسنده : محسن تیموری |

انیمیشن کوتاه از آنالیز پل معلق& Structural Analysis of a Suspension Bridge

 


 


برچسب‌ها: Suspension Bridge, انیمیشن, Analysis, پل معلق, دانلود

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ۱ تیر۱۳۹۳ | 21:15 | نويسنده : محسن تیموری |

اجرای نادرست ستون 

طبقه همکف:ستون کوتاه و لاغر

طیقه بالا: ستون با سختی بالاتر و عدم رعایت آکس بندی ستونها و عدم رعایت توزیع سختی در ارتفاع!


 


برچسب‌ها: اجرای نادرست ستون, سختی

تاريخ : یکشنبه ۱ تیر۱۳۹۳ | 21:9 | نويسنده : محسن تیموری |
 کنترل برش در تیرهای فولادی: 
1) در تیرهایی که دارای دهانه های کوچک بوده و بارهای سنگین را تحمل میکنند، ممکن است تنش های ناشی از برش بحرانی شوند.
2) در تیر دوسر مفصل با طول L ، نیروی برشی در محل تکیه گاه ماکزیمم و در وسط تیر ناچیز است.
3) تنش های برشی در المان برشی خالص، با 45ْ دوران به دو تنش اصلی فشاری و کششی تبدیل می شوند.
4) در اثر تنش های فشاری ممکن است تیر در راستای مایل دچار کمانش شود این نوع کمانش را کمانش برشی یا قطری می گویند.

برچسب‌ها: کنترل برش, کمانش قطری

تاريخ : پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳ | 17:11 | نويسنده : محسن تیموری |

میدان کششی و مقاومت پس کمانش در تیر ورق های فولادی:

 

افزایش ظرفیت باربری ورق که پس از کمانش برشی رخ میدهد به عملکرد میدان کششی موسوم است.

در موارد زیر استفاده از میدان کششی مجاز نیست:

1) در پانلهای دو انتهای تیر

2) در پانلهایی که دارای بازشو هستند.

3) در پانلهای مجاور (چپ و راست) پانلهایی که دارای بازشو هستند.

(فضای محدود بین بال و سخت کننده ی عرضی، پانل نامیده میشود)

با در نظر گرفتن مقاومت پس کمانشی تیر ورق در پانلهای مشخص میتوان تنش برشی مجاز را افزایش داد.

 


برچسب‌ها: کمانش برشی, میدان کششی

تاريخ : دوشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۳ | 13:37 | نويسنده : محسن تیموری |

ویژه گیهای دال یکطرفه با تیرچه:

1) تیرها در فواصل نزدیک به هم قرار میگیرند(500mm)

2) یک دال بتنی نازک روی تیرچه ها اجرا میشود.(حداقل 5cm)

3) تیرچه ها در ترکیب با لایه ی بتنی روی خود، تشکیل مقطع خمشی T را میدهد.

4) بدلیل کاهش بتن در ناحیه ی کششی مقطع ، بار مرده سقف کاهش می یابد.

5) تیرهای T شکل تنها در جهت طول خود و به صورت یکطرفه باربری دارند.

6) در دالهای یکطرفه، میلگردهای خمشی در جهت کوتاه و میلگرد های حرارتی در جهت بلند قرار داده میشوند.

آنالیز و طراحی دال های یکطرفه:

در دال های بدلیل محدودیت های اجرایی که ضخامت کم دال ایجاد میکند، از فولاد برشی استفاده نمیشود.

در دال های یکطرفه با تامین حداقل ضخامت گفته شده در آیین نامه میتوان خیز دال را در مقدار مجاز محدود کرد.

در طراحی دال ها ، حداقل فولاد خمشی از رابطه ( فولاد حداقل) تیرها تعیین نخواهد شد،بلکه مساحت فولاد ها باید با حداقل فولاد افت و حرارت در نظر گرفته شود.

 


برچسب‌ها: دال یکطرفه, تیرچه

تاريخ : دوشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۳ | 12:59 | نويسنده : محسن تیموری |